Windows

Koji je najbolji antivirus za Windows 10? | ITRevolucija

koji-je-najbolji-antivirus

Windows 10 vas ne?e gnjaviti da instalirate antivirus kao što je Windows 7. Još od Windowsa 8, Windows sada dolazi sa ve? instaliranim antivirusom koji se zove Windows Defender. Ali da li je on zaista najbolji za zaštitu vašeg ra?unara ili samo dovoljno dobar? Windows Defender je u biti najnovija Microsoft Security Essentials verzija, besplatni antivirus program kojeg Microsoft nudi za Windows 7. Sada dolazi kao ve? instaliran, ?ine?i tako da svi Windows 10 ra?unari imaju neku osnovnu razinu antivirusne zaštite.

Da li je Windows Defender dovoljno dobar?

Ovaj antivirus automatski bude pokrenut nakon instalacije operativnog sistema. Windows Defender automatski skenira programe koje otvorite, preuzima nova ažuriranja iz Windows Updatea i pruža interfejs kojeg možete koristiti za dubinska skeniranja.
Ali koliko je stvarno dobar? Pa, ako ?emo govoriti istinu, Microsoftov antivirus je malo iza ostalih kada je u pitanju pore?enje sa testovima konkurentnih antivirusnih programa. Ovo je pomalo razo?aravaju?e s obzirom da se mnogima ljudima svi?aju Microsftovi antivirusni programi.
Windows Defender ipak ima mnogo prednosti. Dolazi kao ve? instaliran, ne?e vas uznemiravati sa pop-up prozorima i zahtijevati novac i dosta je lakše u pore?enju s nekim ostalim konkurentnim antivirusnim solucijama. Ne?e pokušati pregledati vaše podatke o pregledavanju kako bi zaradio novac od toga, kao što su to neki besplatni antivirusi po?eli raditi u o?ajnom pokušaju profitiranja.

najbolji antivirus za Windows 10

Sve u svemu, Windows Defender ne pruža toliko lošu zaštitu, uz pretpostavku da održavate vaš Windows ažuriranim, koristite ažurirani pretraživa? i izbjegavate potencijalno opasne dodatke kao što su Java na primjer. Ukratko, pra?enje standardnih kompjuterskih sigurnosnih praksi je dug put, a Windows Defender kombinira to sa osnovnom linijom zaštite.

Windows Defender dobiva prili?no niske “rezultate“ na antivirusnoj tabeli, samo 3,5/6 na AV-TESTu i nejasno i nepotpuno je  „testiran“ od strane AV-Comparatives firme. Me?utim, kada je rije? o stvarnim statistikama, AV-TEST je pronašao kako je uspio uhvatiti 99% “širokog i prevladivog malwarea” u oktobru 2015., uz 95% zero-day napada. AV-Comparatiives stvarna zaštita oktirva kako je uspio uhvatiti 94,5% prijetnji. To je sasvim solidno, iako je niže od gotovo svake druge opcije (a kada uzmete u obzir da veli?ina AV-Comparatives uzoraka iznosi od oko 1517 prijetnji,  to zna?i da je njih 89 uspjelo pro?i).

BitDefender i Kaspersky s druge strane uspjevaju zaštiti 100% na AV-TEST zero day testiranju i 99,9% na oba AV-TEST i AV-Comparatives stvarna testa.

U prošlosti je Microsoft naglasio kako su usredototo?eni  na malware koji zapravo prevladava u stvarnom svijetu, dok testovi nisu reprezentativni  i drugi antivirusni proizvo?a?i namiještaju svoje antiviruse kako bi se prikazali dobrim u testovima. Me?utim, Microsoftovi zaposlenici više op?enito ne komentarišu na rezultate testova.

Windows 10 uklju?uje i razne druge zaštite koje su predstavljene u Windowsu 8, kao što je SmartScreen filter koji sprije?ava preuzimanje i pokretanje zlonamjernih programa, bez obzira koji antivirus koristite. Chrome i Firefox tako?er posjeduju Googleovu opciju sigurnog surfanja  koja blokira mnoga preuzimanja.

Ukratko, Windows Defender nije loš sam po sebi, ali jednostavno nije tako dobar kao druge opcije. Me?utim, daleko je najmanje nametljiv, s obzirom na ve?inu drugih antivirusnih programa koji dolaze u paketu sa crapwareom, opcijom instaliranja problemati?nih browser dodataka i sadrže povremene popup oglase.

Ukoliko se služite zdravim razumom i imate dobru sigurnosnu praksu, Windows Defender može biti sasvim u redu za vas, ovisno o toleranciji rizika. Me?utim, ukoliko redovno skidate piratske programe ili vršite bilo kakve stvari s velikim rizikom, možda bi trebali presko?iti Windows Defender i nabaviti nešto što radi bolje, pogotovo na malware testovima.

Koji je najbolji antivirus za Windows 10?

Koji je najbolji antivirus za Windows 10?

?injenica je da je teško re?i da li je Windows Defender “dovoljno dobar” u stvari,a uz to je zaista teško preporu?uti samo jedan odre?eni proizvod, jer su sva?ije potrebe i tolerancije razli?ite. ?ak i u našem timu, svako voli nešto drugo.

Me?utim, možemo vam navesti neke od naših  favorita, a vi možete odabrati ono što vam najbolje odgovara za vašu situaciju.

? Ako želite apsolutno najbolju zaštitu: onda ?ete morati malo platiti za to. Kaspersky je dosljedno rangiran na vrhu raznih antivirusnih testova i mnogo nam se svi?a njegov interfejs, tako da ako želite najbolju mogu?u zaštitu za svoj ra?unar, ne tražite dalje.

? Ako želite najbolju besplatnu zaštitu: možete i sami pregledati rezultate na testovima da vidite najbolje mogu?e besplatne opcije, ali mislimo da Avira Free Antivirus trenutno nudi najbolje. Redovno postiže visoke rezultate na testovima i ukoliko isklju?ite opciju instaliranja Ask Toolbara, deinstalirate browser dodatak i ako vam ne smeta da isko?i poneka reklama, u pitanju je mnogo manje nametljiv program u pore?enju s ve?inom drugih besplatnih opcija.

? Ako želite najmanje nametljivu besplatnu zaštitu: Windows Defender vas nikada ne?e navesti da instalirate nešto što neželite i nikada vas ne?e gušiti sa reklamama. Ukoliko želite program koji se ne name?e više od savršene zaštite, onda je Windows Defender pristojan izbor.
Windows Defender ?e se automatski isklju?iti kada instalirate neki drugi antivirus, a zatim ?e se opet uklju?iti kada taj antivirus deinstalirate. Dizajniran je kako bi vam se “sklonio s puta”.

Antivirus nije dovoljan, potrebni su vam Anti-Malware i Anti-Exploit tako?er

Koji je najbolji antivirus za Windows 10? | ITRevolucija

Antivirus je važan, ali ovih dana, veoma je bitno da koristite i dobar anti-exploit program kako bi zaštitili vaše preglednike i dodatke, koji su najviše na meti napada?a. MalwareBytes Anti-Exploit je besplatan program koji ovdje preporu?ujemo. Funkcioniše sli?no kao Microsoftov EMET  sigurnosni alat, ali je više prilago?en korisnicima i pruža više sigurnosnih mogu?nosti. Ovo pomaže pri blokiranju uobi?ajenih exploit (iskorištavanje) tehnika, ?ak i ako su u pitanju zero-day napadi koje nikada prije niste vidjeli.

MalwareBytes Anti-Exploit ?e blokirati sve te neugodne flash zero-day napade za koje ste nedavno ?uli, na primjer. Osigurava vaš preglednik, dodatke i druge mete napada, brani vas od uobi?ajenih naj?eš?ih tehnika napada, a ne samo od svakog poznatog dijela malware softvera.

Kad ste ve? tu, preporu?ujemo vam da preuzmete MalwareBytes Anti-Malware koji je sam po sebi vrlo stabilan anti-malware program koji dobro funkcioniše kao kompliment antivirusnim i anti-exploit programima. On pronalazi mnogo “potencijalno neželjenih programa” (skra?eno PUP na engleskom) i ostali junkware kojeg tipi?ni antivirus ne može prona?i.

Sa ove tri opcije – MalwareBytes Anti-Exploit, MalwaryeBytes Anti-Malware i antivirisom koji je najbolji za Windows 10 po vašem mišljenju, bit ?ete prili?no dobro zašti?eni.

Tagovi
Prikaži više

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.