Internet zaradaRazno

Google adsense zarada sajtom je jako popularan na?in zarade za sve koji posijeduju sopstveni sajt. Nedavno nas je jedan od naših korisnika pitao da podijelimo neke savjete za optimizaciju AdSense oglasa za korisnike WordPressa. U ovom tekstu podijelit ?emo s vama savjete kako možete pove?ati vašu AdSense zaradu, dati vam listu nekih odli?no optimiziranih WordPress stranica, i podijeliti s vama listu dodataka koji ?e vam pomo?i pove?ati vašu AdSense zaradu.
Zvu?i odli?no? Krenimo.

Google adsense zarada

Što je AdSense i kako funkcionira?

Google AdSense je Googleova oglašiva?ka mreža koja bloggerima i vlasnicima web stranice pruža priliku da zarade novac prikazuju?i tekst, slike, video i ostale interaktivne oglase na svojim web stranicama. Ovi oglasi su ciljani s obzirom na sadržaj stranice i njezine posjetitelje.
AdSense oglasi su cost-per-click (CPC) što zna?i da ste pla?eni svaki put kada netko klikne na oglas na vašoj web stranici. Koli?ina novca koju dobijete po kliku ovisi o sadržaju oglasa i demografskim karakteristikama korisnika.
Zna?i, možete imati 10 klikova na vaše oglase gdje jedan od njih može vrijediti $6 dok ostali vrijede samo $0.20.
Sve ovisi o demografiji korisnika i sadržaju stranice. Na primjer promet iz zemalja prve klase (SAD, U.K., Australija i Kanada) obi?no ima puno ve?i CPC od prometa iz zemalja tre?e klase.

Ovdje su faktori koji utje?u na sveukupnu AdSense zaradu:

  • Veli?ina oglasa
  • Pozicija oglasa
  • Kvaliteta prometa

Pogledajmo koja veli?ina i pozicija AdSense oglasa ima najbolje performanse.

Najbolje veli?ine i pozicije AdSense oglasa

Budu?i da znamo da Google AdSense zarada ovisi o tome kakvu interakciju korisnici imaju sa oglasima na vašoj web stranici, strateško postavljanje oglasa je presudno za pove?avanje vaše AdSense zarade.

Po našem iskustvu, AdSense veli?ine koje najbolje odgovaraju su:

  • 336 x 280 ( veliki pravougaonik)
  • 300 x 250
  • 728 x 90
  • 160 x 600

Primjetite da su ovo prili?no veliki oglasi, pa su tako unaprijed istaknuti. Podru?ja na koja bi ih obi?no postavili tako?er trebaju biti istaknuta.
Idealna pozicije za oglase su zaglavlje vaše stranice, poviše sadržaja, izme?u sadržaja i nakon ?lanka sadržaja.
Oglasi u podru?ju pokraj sadržaja rijetko imaju dobar postotak klikova (CTR – Click Through rate), stoga ih nastojimo izbjegavati.
Op?enito pravilo je da trebate postaviti barem jednu oglasnu jedinicu prije prijeloma vaše web stranice. Podru?je prije prijeloma je vidljivo korisnicima kada do?u na vaš web bez potrebe za pomicanjem (scrollanjem) stranice.

Postoji nekoliko pozicija AdSense oglasa koji apsolutno trebate izbjegavati pod svaku cijenu jer mogu rezultirati brisanjem vašeg korisni?kog ra?una.
Lebde?i oglasi – Neki izdava?i koriste lebde?e sidebar widgete ili lebde?e podnožje da bi prikazivali oglase koji se pomi?u za korisnicima. Vidjeli smo ljude ?iji je AdSense account suspendiran zbog ovoga, stoga ne preporu?ujemo ovakvo pozicioniranje oglasa.
Isko?ni (popup) oglasi – Tako?er smo vidjeli ljude koji prikazuju svoje AdSense oglase unutar sko?nog prozora. Ovo je tako?er protiv pravila korištenja Adsense, pa bi ovo trebali izbjegavati.
Oglasi iznad obilježavanja stranica – Jedan od najbolji mjesta za izazivanje slu?ajnih klikova je iznad obilježavanja stranica. Primili smo upozorenje iz Googla u vezi ovoga i napravili smo brzu promjenu da bi sprije?ili da naš korisni?ki ra?un bude suspendiran.
Tako?er, što god radite, NEMOJTE klikati na vlastite oglase. Zato što je to siguran na?in da suspendirate vaše Google ra?un.
Uz sve navedeno, pogledajmo najbolje Google Adsense dodatke za WordPress koji vam mogu pomo?i pove?ati vašu AdSense zaradu.

Upravljanje i umetanje AdSense oglasa u WordPress

Najbolji na?in za upravljanje oglasima u WordPressu je korištenje dodatka za upravljanje oglasima. Ovi dodaci vam omogu?avaju da umetnete i upravljate vašim oglasim sa jednog mjesta bez pisanja ikakvog koda.
Ovo su neki WordPress dodaci za optimizaciju vaših AdSense oglasa.

1. Insert Post Ads

U prijevodu umetanje oglasa u postove, kao što samo ime predlaže, Insert Post Ads je besplatni dodatak koji vam omogu?ava da jednostavno umetnete oglase unutar vaših WordPress blog postova. Dodatak omogu?ava postavljanje vaših oglasa izme?u pasusa i na taj na?in može da se zna?ajno pove?a vaša Google Adsense zarada.

Ovaj dodatak se veoma lagano koristi i ne zahtjeva nikakve komplicirane postavke. Jednostavno izradite novu oglasnu jedinicu i zalijepite kod AdSense oglasa. Odaberete gdje želite da se vaš oglas pojavljuje, npr. Poslije prvog pasusa i objavite oglasnu jedinicu. To je sve, dodatak ?e automatski po?eti prikazivati oglas u vašim postovima.

2. Adsanity

adsanity

Adsanity je premium WordPress dodatak za prikladno upravljanje oglasima na vašoj WordPress stranici. Funkcionira sa svim oglasnim platformama uklju?uju?i Google AdSense. Možete jednostavno izraditi u umetnuti oglase u vašu WordPress stranicu i upravljati svim oglasnim jedinicama iz vašeg WordPress upravlja?kog podru?ja.
Možete izraditi grupe oglasa i prikazivati oglase na rotiraju?oj bazi. Tako?er možete prikazivati oglase koriste?i „drag and drop“ WordPress widgete.

3. OIO Publisher

OIO Publisher

OIO Publisher je još jedan alat za upravljanje oglasima dostupan za WordPress. Veoma jednostavan za korištenje i pruža jednostavan na?in za upravljanje i umetanje AdSense oglasa u vašu WordPress stranicu. Možete napraviti oglasne zone za razli?ite oglasne jedinice i koristiti gumbe i widgete za dodavanja oglasa na vašu stranicu. OIO Publisher tako?er nudi statistike za vaše oglasne jedinice.

Ovi dodaci rade sa svim WordPress predlošcima, i preporu?ujemo da ih koristite za pozicioniranje vaših oglasa.

Ako planirate pokrenuti novu web stranicu, razmislite o korištenju nekih WordPress tema optimiziranih za AdSense oglase.

Tagovi
Prikaži više

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.