Windows

Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 ako je ra?unar spor nakon odre?enog vremena? Da li je vaš ra?unar postepeno postao spor ili je odjednom došlo do nekih zastoja, postoji nekoliko razloga za to.

Kao i kod svih ra?unara, nemojte se plašiti obaranja sistema ukoliko nešto ne radi kako treba. Ovo može popraviti dosta problema i dosta je brža metoda neko da pokušavate sami ru?no riješiti iste.

Kako ubrzati Windows 10 ?iš?enjem sa CleanMyPC

Ukoliko želite o?istiti vaš ra?unar kako bi ubrzali rad na jednostavan na?in, onda je CleanMyPC odli?an program koji ?e odraditi svoj posao veoma lagano, a ?ak ?e i automatski ?istiti vaš ra?unar vremenom.

Kako ubrzati Windows 10 ?iš?enjem sa CleanMyPC

Za razliku od konkurencije, ovaj program tako?er ima opciju „?iste deinstalacije” (Clean Uninstaller), kako bi se oslobodili nepotrebnih aplikacija i kako bi po?istili sme?e koje su iza sebe ostavile. A sve to samo s jednim klikom!

CleanMyPC možete preuzeti besplatno ovdje.

Kako ubrzati Windows 10 pronalaskom programa gladnih resursa

Vaš ra?unar  radi sporo jer nešto koristi resurse. Na primjer, ukoliko iznenada po?ne raditi sporo, to zna?i da možda neki odbjegli proces koristi 99% vašeg CPU-a. Ili možda neka aplikacija ima curenje memorije, te koristi veliku koli?inu vaše pohrane. Osim toga, neke aplikacije možda previše koriste vaš hard disk, uzrokuju?i druge aplikacije sporima kada trebaju u?itati ili spasiti neke datoteke na hard disk.

Da biste saznali više, potrebno je da otvorite Task Manager. To možete u?initi desnim klikom na vašu statusnu traku i odabirom „Task Manager“ opcije, ili jednostavno pritisnete Ctrl + Shift + Escape na tastaturi. Na Windowsu 8, 8.1 i 10 novi Task Manager pruža napredni interfejs koji sa razli?itim bojama ozna?ava aplikacije koje koriste mnogo resursa. Možete odabrati “CPU”, “Memory” i “disk” opcije kako bi sortirali listu aplikacija koje koriste najviše resursa.

Ovo je jedan od dobrih na?ina kako ubrzati Windows 10 , a sve što trebate jeste da jednostavno zatvorite aplikaciju koja koristi mnogo resursa ru?no. Ako ne ru?no, onda možete jednostavno desnim klikom kliknuti na željenu aplikaciju na listi, a zatim odabrati opciju “End Task” kako bi je zatvorili na silu, ili Delete na vašoj tastaturi.

Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 zatvaranjem pozadinskih programa

Mnoge aplikacije imaju tendenciju da rade u pozadini, ili u podru?ju notifikacija na statusnoj traci. Ve?ina ovih programa se pokre?u automatski prilikom podizanja sistema vašeg ra?unara i ostaju raditi u pozadini, ali skriveni iza ikone strelice prema gore u desnom donjem uglu ekrana. Jednostavno kliknite na tu strelicu, desnim klikom kliknite na aplikacije koje ne želite da rade u pozadini i zatvorite ih kako bi oslobodili resurse.

Kako ubrzati Windows 10 zatvaranjem pozadinskih programa
Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 onemogu?avanjem programa prilikom podizanja sistema

Ili još bolje, sprije?avanje ovih aplikacija kako bi se uštedila memorija i CPU ciklusi.

Na Windowsu 8, 8.1 i 10 postoji upravitelj programa prilikom podizanja sistema u okviru Task Managera. Njega možete koristiti kako bi upravljali pokretanjem programa prilikom podizanja sistema. Otvorite TaskManager i oti?ite na „Startup“ karticu i onemogu?ite pokretanje programa koji vam ne trebaju. Windows ?e vam, na svu sre?u,  re?i koje aplikacije najviše usporavaju sam proces podizanja sistema.

Kako ubrzati Windows 10 onemogu?avanjem programa prilikom podizanja sistema

Kako ubrzati Windows smanjivanjem animacija

Windows koristi zaista mnogo animacija, a one mogu u?initi vaš ra?unar nešto sporijim.

Kako bi onemogu?ili ove animacije, pritisnite Windows tipku na vašoj tastaturi + X, ili jednostavno kliknite desnim klikom na Start dugme i izaberite “System” opciju. Zatim kliknite na “Advanced System Settings” ispod Performance stavke. Izaberite “Adjust for best performace” ispod Visual Effects stavke kako bi onemogu?ili sve animacije, ili “Custom” aplikaciju kako bi onemogu?ili pojedine koje ne želite vidjeti.

Windows 7 korisnici mogu do?i do ove opcije klikom sa desnim klikom na Computer, zatim Proporties,  i Advanced System Settings.

Kako ubrzati Windows smanjivanjem animacija

Kako ubrati windows olakšavanjem vašeg web browsera

Vjerovatno mnogo koristite vaš web browser i u mnogo slu?ajeva može postati spor i samim tim usporiti i kompletan Windows. Kako ubrzati vaš pretraživa? pogledajte u tekstu. Dobra je ideja koristiti što manje dodataka ili ekstenzija, jer one usporavaju vaš web browser i koriste mnogo više memorije.

Oti?ite na proširenja ili dodatke vašeg preglednika kako bi uklonili one koji vam nisu potrebni. Vjerovatno bi trebali omogu?iti “click-to-play” plug-inove. Prevencija Flasha i drugih sadržaja od u?itavanja ?e zaustaviti korištenje CPU-a od strane nepotrebnog Flash sadržaja.

Kako ubrati windows olakšavanjem vašeg web browsera

Kako ubrzati Windows Malware i Adware skeniranjem

Pro?itajte naš ?lanak na ovu temu: Koji je najbolji antivirus za Windows 10.

Postoji velika mogu?nost da je vaš ra?unar spor zbog toga što postoji zlonamjerni softver koji radi u pozadini i usporava ga. Ne mora zna?iti da je ?isti malware, može biti i program koji prati vaše web pregledavanje i dodaje još reklama, na primjer.

Kako bi bili sigurni, skenirajte vaš ra?unar sa antivirusnim programom. Ovo bi trebali uraditi sa Malwarebytesom, koji “hvata” puno potencijalno neželjenih programa (PUP) koje ve?ina antivirusa ignoriše. Oni se ušunjaju u vaš ra?unar kada instalirate neke programe i gotovo sigurno ih ne želite.

Kako ubrzati Windows Malware i Adware skeniranjem

Kako ubrzati Windows osloba?anjem memorije na hard disku

Pro?itajte naš ?lanak na ovu temu: Kako osloboditi memoriju na hard disku.

Ukoliko je vaš hard disk skoro popunjen, vaš ra?unar može po?eti raditi dosta sporije. Morate ostaviti nešto slobodnog prostora vašem hard disku. Nisu vam potrebni nikakvi deseti programi, jednostavno možete pokrenuti Disk Cleanup alat koji dolazi u Windows sistemu i zaista pomaže. Svakako pro?itajte naš ?lanak ispod podnaslova za više detalja.

Kako ubrzati Windows osloba?anjem memorije na hard disku

Kako ubrzati Windows sa defragmentacijom hard diska

Defragmentacija hard diska zapravo i ne bi trebala biti neophodna na modernim verzijama Windows sistema. One automatski defragmentiraju mehani?ke hard diskove u pozadini. SSD* ure?aji zaista ne trebaju tradicionalnu defragmentaciju, iako ?e ih moderne Windows verzije svejedno “optimizirati”, ali to je u redu.

U ve?ini vremena ne bi trebali brinuti o defragmentaciji. Me?utim, ukoliko imate mehani?ki hard disk koji je natrpan razli?itim stvarima, pogotovo fajlovima od video igara, definitivno bi trebali otvoriti Windows Disk Defragmenter alat i obaviti skeniranje.

Kako ubrzati Windows sa defragmentacijom hard diska

Kako ubrzati Windows brisanjem nepotrebnih programa

Jednostavno otvorite Control Panel, na?ite listu instaliranih programa i izbrišite one koje ne želite više na vašem ra?unaru. Ovo mnogo može pomo?i brzini rada vašeg ra?unara, jer ti programi mogu imati pozadinske procesore, stavke automatskog pokretanja, sistem servise, unose kontekstnog menija, te druge stvari koje mogu usporiti vaš ra?unar. Ovo ?e tako?er osloboditi nešto prostora na vašem hard disku i poboljšati sigurnost samog sistema.

Kako ubrzati Windows brisanjem nepotrebnih programa

Resetovanje vašeg ra?unara / Reinstalacija Windowsa

Ukoliko naši prethodni savjeti nisu riješili vaš problem, jedno od bezvremenskih rješenja , osim resetovanja ra?unara, jeste svježa Windows instalacija.

Na modernim verzijama Windows sistema (Windows 8, 8.1 i 10) podizanje sistema je lakše nego ikad.Ne morate imati medije za instalaciju Windows sistema i oboriti sistem. Umjesto toga, možete jednostavno odabrati “Reset your PC” stavku kako bi dobili novu, svježu Windows verziju. Detaljnije o ovom na?inu pro?itajte u tekstu http://www.itrevolucija.org/kako-vratiti-windows-na-fabricke-postavke/. Ovo je veoma sli?no obaranju sistema, jer ?e se svi instalirani programi i postavke sistema obrisati, ali ovaj put ne i datoteke.

Resetovanje vašeg ra?unara / Reinstalacija Windowsa

*Ukoliko vaš ra?unar ima mehani?ki hard disk kupovina SSD-a ?e tako?er drasti?no poboljšati brzinu.

Tagovi
Prikaži više

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.